تظاهرات میلیونی و اعتصاب سراسری علیه مکرون

موج سوم اعتراضات در فرانسه و ادامه فشارها علیه مکرون با اعتصاب کارگران به راه افتاد

فرانسه شاهد موج سوم اعتصابات سراسری می باشد که توسط اتحادیه های کارگری در اعتراض به برنامه های امانوئل ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال برگزار شد.

این اعتصابات همزمان با تظاهرات در چندین شهر فرانسه بود، در حالی که اتحادیه ها خواهان ادامه جنبش و افزایش سطح فشار با تشدید اعتصابات و اعتراضات در دوره آتی بودند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.