عبدالکریم سروش: آقای خمینی باسوادترین رهبر تاریخ ایران بود.

عبدالکریم سروش در کالیفرنیا: آقای خمینی باسوادترین رهبر تاریخ ایران بود؛ شاه که هیچ، پدرجد شاه هم خواب اینجور پشتیبانی مردمی را نمی‌دیدند.

خمینی رهبری بی‌نظیر از دوران هخامنشیان تا به امروز است.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.