کشتی تمدن غرب به گل نشسته.

انتهای تمدن غرب رسیده به فحشا و فسقی که قرآن به طور واضح و عیان از اون نهی کرده؛ اما این تمدن لجن قبله آمال غرب‌پرستانه!

مشخصه ایران در چنین لجنزار جوامع غرب محکوم و مطرود میشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.