اصلی‌ترین مؤلفه سبک زندگی اسلامی خودشناسی است

به روایتی از امیرالمومنین(ع) خودشناسی اصلی‌ترین مولفه سبک زندگی اسلامی است. برای شناخت خدا و تنظیم رابطه انسان با جامعه اطرافش باید اول انسان به خودشناسی درونی برسد.

#خودشناسی#سبک#زندگی#اسلامی


راهکار رسیدن به زندگی مؤمنانه که در عین حال معرف سیره و منش پیشوایان دینی باشد، جاری و ساری شدن حقیقت احکام و آموزه های دینی در تمام ابعاد زندگی است.


رفتارهای اجتماعی، اخلاقی و فرد در تعیین سبک زندگی اسلامی در چهار گروه رابطه انسان با خدا، خود، جامعه و رابطه انسان با خانواده می‌توان طبقه بندی کرد، چگونگی و کیفیت رابطه انسان با چهار گروه فوق بیانگر انسانیت انسان است که مسیر رسیدن فرد به شاخص‌های تعالی و پیشرفت معنوی را ترسیم می‌کند.


تامل و تدبر در متن گفتار و رفتار ائمه اطهار(ع) و پیشوایان دینی در خصوص چگونگی سبک زندگی را یکی از راهکارهای دیگر برای تحقق سبک زندگی اسلامی عنوان کرد.


به گفته یکی از پیشوایان دینی حسن تدبیر را بهترین دلیل بر زیادت عقل دانسته اند. مهمترین رکن یک زندگی سعادتمند و مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای دینی حسن تدبیر و برنامه‌ریزی بر اساس عقل و گفتمان منطق گرایی است.

امام رضا(ع) در خصوص ارتباط با مردم فرموده اند: «مهربانی با مردم از عقل است» ادامه داد: شاخص‌ترین مسئله سبک زندگی اسلامی خودشناسی و ارتباط انسان با خود وجودی خویش است.

به روایتی از امیرالمومنین(ع) خودشناسی را اصلی‌ترین مولفه سبک زندگی اسلامی است. برای شناخت خدا و تنظیم رابطه انسان با جامعه اطرافش باید اول انسان به خودشناسی درونی برسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.