ادعای اوکراین علیه ایران درباره جنگ با روسیه بر عرصه ورزش هم، سایه افکنده است.

یک کلام ختم کلام

اکثر ما، ویدیو وایرال شده در فضای مجازی از دست ندادن ورزشکار اوکراینی با ورزشکار ایرانی و جواب ورزشکار ایرانی رو دیدیم!

جدا از اقدام جالب ورزشکار ایرانی باید قضیه را در شدت تاثیر پروپاگاندای رسانه‌ای نیز جستجو کرد!

اوکراین اقدام به ایجاد تهدید علیه روسیه کرد؛ توسعه ناتو به سمت شرق از جمله تهدیدات منطقه‌ای بود که اوکراین برای روسیه درست کرده بود؛ افزایش میزان خشونت نژادپرستی و و و

اما بعد از حمله روسیه؛ مردم اوکراین هم پشت سر حکومت خود را خالی کردند و با امار وحشتناک مهاجرت نشان دادند اهل مقاومت نیستند؛ حالا به دنبال بهانه برای شراکت در اشتباهات خود و روسیه می‌گردند؛ کدام دیوار از ایران کوتاه‌تر!؟

دیواری که می‌توانند با آن هم از غرب کمک بگیرند؛ هم اشتباهات خود را گردن دیگران بی‌اندازند؛ دست آخر هم غرب استخوانی جلوی این جماعت بیاندازد و بس…


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.