مردم محوری در امور خیریه و ترویج امر خیر/ اعتمادسازی مردمی

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، اعتمادسازی را یکی از مؤلفه‌های مهم ترویج امر خیر در جامعه دانست و گفت: امروز باید به گونه‌ای تلاش کنیم که امر مردم را به مردم واگذار کنیم، چرا که بوروکراسی اداری جایی در سیستم خیرین ندارد.

#نقش#خیرین#امور#خیریه#کنار_دولت

به گزارش خبرگزاری افسران، محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در دوازدهمین نشست مجمع عمومی خیرین کشور که در تهران برگزار شد، با مهم خواندن نقش خیرین در کشور گفت: همواره خیرین می‌توانند نقش مهمی را در کنار دولت و برای مردم ایفا کنند.

وی خطاب به خیرین گفت: شما خیرین خیرخواه به سمتی حرکت کرده‌اید که بسیار نیکوست و جا دارد این اخلاق حسنه در جامعه جاری شود.

عباسی اظهار داشت: مردم‌محوری یکی از محورهای مورد توجه رهبر معظم انقلاب است و همواره بر آن تأکید دارند. از این رو باید تأکید کنم که شما خیرین گرانقدر می‌توانید در جهت عمل به این منویات رهبری قدم بردارید.

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تأکید کرد: باید حس عاطفی و خیرخواهانه را در جامعه به عنوان یک سنت حسنه تبلیغ کنیم و این وظیفه با همان نگاه شما خیرین و عمل‌تان در جامعه جاری می‌شود.

وی اعتمادسازی در میان مردم را یکی از نقش‌های مهم خیرین در جامعه دانست و گفت: اعتمادسازی یکی از مؤلفه‌های مهم برای ترویج امر خیر در جامعه است. امروز باید به گونه‌ای تلاش کنیم که امر مردم را به مردم واگذار کنیم، چرا که بوروکراسی اداری جایی در سیستم خیرین ندارد و به راحتی امور به اجرا درمی‌آید.

وی تأکید کرد: شناخت آسیب‌ها نیز از سوی خیرین جامعه بسیار ضروری است، چرا که دشمن به خطاهای ما دلبسته است و چشمان خود را برای پوشش خطاهای ما باز کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.