۲ آسیب جدی تحریم ها به ساختار ارزی ایران

محمدامینی رعیا (مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی)‌:

تحریم ها، از دو زاویه نظام ارزی کشور را تحت فشار قرار می دهد؛ نخست کاهش درآمدهای ارزی که منجر به افزایش قیمت می شود ولی به مرور زمان، از فشار آن کاسته می شود.

اکنون که گفته می شود درآمدهای ارزی ما بیشتر از هزینه هاست، باز هم تورم داریم که باید به اتفاق دوم اشاره کرد و آن هم، انهدام ساختار رسمی ارزی کشور است که عامل آن تحریم هاست.

وقتی نظام رسمی پرداخت ارزی ایران از بین رفت، این ساختار وارد یک چارچوب غیر رسمی شده که به همین دلیل، صادرکننده می تواند میزان صادرات خود را کمتر از مقدار واقعی ارائه کند و به همین ترتیب، کمتر از آنچه هست، ارز وارد کشور کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.