چرا رژیم پهلوی سقوط کرد؟

ناتوانی شدید شاه از شناخت جامعه‌ی ایرانی که باعث سقوط او شد

فیلمی زیر خاکی از محمدرضا شاه که از قابل قیاس نبودن قدرت کلیسا با روحانیون منزوی ایران می‌گوید

جالبه که همین روحانیت منزوی! اونو به قعر تباهی فرستاد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.