گره‌گشایی دولت سیزدهم؛ در کمتر از دوسال به اندازه کل دولت روحانی نیروگاه ساختیم.

اقدامات دولت سیزدهم در زمینه انرژی

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور:

در کمتر از دو سال اخیر به اندازه کل دولت روحانی نیروگاه ساختیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.