بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

اتحادیه عرب به ریاست عربستان سعودی در بیانه‌ی جدید خود تملک امارات به جزائر سه‌گانه ایرانی را حذف کرد

همچنین هیچ اظهارات ضدایرانی که هرساله در بیانیه بوده است در بیانیه جدید علیه ایران وجود ندارد

میگن از وقتی روحانی شنیده رفته تو یخچال درم بسته تا درو باز میکنن جیغ میزنه میگه ببند درو بی شناسنامــــــــــــــــــــه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.