۲ میلیون و ۳۰۰ خانه خالی شناسایی شده که یک و نیم میلیون آن در تملک بانک است

خانه های خالی در تملک بانک

#خانه-خالی#تملک-بانک#اموال_تملیکی

وزارت دارایی با شناسایی و برخورد با مالکین این خانه ها و دریافت مالیات از ایشان در کاهش قیمت بیرویه مسکن موثر خواهد بود.

این روزها خرید مسکن یکی از مشکلات بزرگ مردم اما بوده و اقدام از سوی وزارت دارایی لازم بوده و کمک به مردم شمرده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.