بازداشت به خاطر گذاشتن پست در مورد زلزله ترکیه

🚨چهار نفر از افرادی که پست‌های تحریک آمیز درباره زلزله گذاشته بودند بازداشت شدند

ببین تموم کشورها قانون دارن
شما برو برای آزادی خیالی بجنگ

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.