باند بزرگترین کارتل کوکائین کشور اعدام شدند.

سلطان توزیع کوکایین بودند و امروز صبح به دار مجازات آویخته شدند.

باند پنجک سال ۹۳ دستگیر شدند و امروز سه نفر از اعضای این کارتل متمول اعدام شدند.

زمان بازداشت این افراد در یک مهمانی بودند که یک میلیارد تومان خرج مهمانی شده بود تا جشن ۴۰ میلیاردی شدنشان را بگیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.