علی کریمی نوکر رجوی

عاقای علی کریمی افتخار به ترور و قتل افراد، از صفات بارز سازمان منحوس منافقین و همکار شما مریم رجوی‌ است

بیشتر از این شخصیت کریه خود را به رخ ملت ایران نکش

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.