بخشیدن بحرین موجب تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر ۳ گانه شد؟

ثابتی: می‌گویند شاه، بحرین را داد، اما حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را تثبیت کرد، آیا این درست است؟

خسرو معتضد: نه، اینگونه نیست.

ثابتی: آیا هویدا گفته بود بحرین دختر خود ما بود و عروسش کردیم؟

معتضد: بله، جزو گزارش‌های ساواک است. به پرویز راجی گفته بود داریم در فساد خودمان غرق می‌شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.