ادعای هویدا در مورد ثبات قیمت ها در زمان وزارت خود

در ۱۳ سال نخست وزیری من خودکار گران نشده است.

#هویدا#گرانی_#لوازم_التحریر

هویدا در زمان دادگاه خود در مورد ثابت بودن قیمت کالاها در زمان وزارت خود اینگونه میگوید که:در زمان نخست وزیری من خودکار اصلا گران نشده است.

در حالیکه در روزنامه اطلاعات شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ افزایش بالای قیمت لوازم التحریر درج شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.