افزایش متقاضیان فراگیری زبان اشاره ناشنوایان در سال‌های اخیر

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور از اعزام و تربیت مترجم ناشنوایان با مشارکت شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی در سال‌های اخیر خبر داد.

#رشد#یادگیری#زبان#اشاره

به گزارش خبر گزاری افسران، رامین رضایی با بیان اینکه تاکنون ۶۸۰۰ مورد اعزام مترجم برای پیگیری و رفع نیازهای ناشنوایان در سطح کشور صورت گرفته است؛ گفت: این مهم به منظور زمینه‌سازی و افزایش دسترسی گروه ناشنوایان به فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و بهره‌مندی از امکانات مناسب برای ایفای نقش شهروندی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توان‌پزشکی بهزیستی کشور هدف از اجرایی این طرح را تسهیل انجام امور روزمره ناشنوایان برای پیگیری حقوق فرد در نهادهای مختلف جامعه و آموزش مترجمان مورد نیاز آنها در ایجاد ارتباط بهینه با مبادی مورد مراجعه برشمرد.

وی تصریح کرد: تاکنون بالغ بر ۳۵۰ نفر مترجم متقاضی فراگیری زبان اشاره ایرانی در حال آموزش هستند و تعداد ۶۸۰۰ مورد اعزام مترجم برای پیگیری و رفع نیازهای ناشنوایان در سطح کشور صورت گرفته است.

به گفته این مقام مسئول با توجه به گسترش روزافزون تقاضای این خدمت از طرف افراد دارای معلولیت شنوایی در سال جاری اهتمام خاصی با تمرکز به برنامه‌ریزی هدفمند در راستای ارتقا کیفیت فعالیت به عمل خواهد آمد و توسعه کیفی در دستور کار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.