بحران در سیستم بهداشتی انگلیس

👤لیام ثورپ نویسنده و تحلیلگر انگلیسی:
در بیمارستانی در لیورپول، یک زن ۹۲ ساله بمدت ۳۳ ساعت در راهرو شلوغی روی تخت چرخداری دراز کشیده. او آنقدر مضطربه که از خانواده اش خواست بهش اجازه بدن بمیره

این عکس تلخ دیگری از بحران در NHS سیستم بهداشتی انگلیسه

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.