تقصیر ایرانه😂

تمسخر اپوزیسیون توسط کاربر عرب

تقصیر ایرانه 😂😂

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.