منظور شما از آزادی چیست؟

صحبت‎های جالب یک دانشجو خطاب به دانشجویان معترض در نشست دانشجویان با سخنگوی دولت

🔸ما سردارانی را آوردیم و آمدید پشت تریبون صحبت کردید. چهره های سرشناس آوردیم صحبت کردید.الان سخنگوی دولت آوردیم آمدید صحبت کردید و می گویید آزادی نیست. منظور شما از آزادی چیست؟

🔸گفتید که برای انقلاب مان آدم های زیادی داریم. چندین و چند روستای محروم معرفی می کنم بروید آنجا اردوی جهادی برگزار کنید.

🔸گفتید دغدغه ما برای اعتراضات اخیر مشکلات اقتصادی بوده. اگر مشکلات اقتصادی بوده دو تا شعار اقتصادی سر بدهید.

🔸دانشجوها را با زور و تهدید با خود همراه می کنید بعد می گویید انقلاب؟ انقلابی که علی کریمی تئوریسین آن باشد به هیچ جا نمی رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.