اولین مانع مشارکت مردم، مدیران دلسوز اما ساده‌اندیش اند.

مدیران جهادی و دلسوزِ، اما ساده‌اندیش، اولین مانع مشارکت مردم

زشت است که می‌خواهند حرکت مردمیِ اربعین را دولتی کنند!

هنوز نتوانسته‌ایم اربعین را از دست دولتمردان نجات دهیم

بروکراسی برای برخی از مدیران خوب تبدیل به یک بُت شده!

برای رفع فساد، بسیاری از اختیارات دولتی باید مردمی بشود؛ مانند اربعین!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.