آثار کمپین ربع پهلوی بر اپوزیسیون به روایت تصویر😂

کاری که کمپین ربع پهلوی با کل اپوزیسیون کرد

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.