اقدام دفتر مشاوره وزارت علوم برای حال خوب دانشجویی

نخستین جشنواره ملی سلامت دانشجویی

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان گفت: نخستین جشنواره ملّی سلامت دانشجویان قصد دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود دانشجویان، در راستای حال خوب دانشجویی قدم بردارد.

#ابراهیم_نعیمی #سلامت_سبک_زندگی

به نقل ازسازمان امور دانشجویان، ابراهیم نعیمی مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان با اشاره به ضرورت پیشگیری در حوزه سلامت، گفت: باید برای ارتقاء سواد سلامت دانشجویان رویکردی پیشگیرانه داشته باشیم و برای همین امر در برگزاری پرشور اولین جشنواره ملّی سلامت دانشجویان تلاش کنیم.

وی افزود: ما در رویکرد راهبردی و اجرایی خود در دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی به لزوم اصالت‌بخشی به مفهوم “پیشگیری” تاکید می‌کنیم تا بتوانیم بحران را قبل از وقوع واقعه حل کنیم.

نعیمی در ادامه به نقش جامعه دانشگاهی در سلامت دانشجویان اشاره و تصریح کرد: جامعه‌ی دانشگاهی کشور نیاز دارد تا برای تحقق سلامتی برای همه‌ی دانشجویان در همه‌ی دانشگاه‌ها تلاش کند.

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان به ضرورت و اهمیت برگزاری اولین جشنواره ملّی سلامت دانشجویان تاکید و خاطرنشان کرد: وجود چنین نهادی در جهت گردهم آوردن ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور برای تحقق پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت لازم است چرا که این جشنواره قصد دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پرکاربرد خود دانشجویان، آن را برگزار کند و در راستای حال خوب دانشجویی قدم بردارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.