جوانان چه می خواهند؟

نیاز جوان امروزی چیست؟

نوجوانان و جوانان سرمایه اصلی و آینده‌سازان هر کشوری به شمار می‌روند و همه سرمایه گذاری های مادی و معنوی از خانواده گرفته تا دولت ها در این زمینه هزینه می‌شود تا نیروی مولد و موثر در بخش های مختلف تربیت شود.

روانشناسان تاکید می کنند که باید به نیازهای روانی و عاطفی جوانان توجه ویژه ای شود و در کنار آن بستر های اجتماعی برای ایجاد اشتغال و ازدواج آن ها فراهم شده تا این نیروی مولد و توانمند آینده کشور را بسازد.

 جوان و نوجوان امروز با توجه به وجود فضای مجازی تحت فشارهای عاطفی و هیجانی قرار گرفته و به طور طبیعی گرایش به مظاهر نو و جدید از جمله ظاهر سازی در مدل مو یا نوع پوشش دارد و در این شرایط تا جایی که امکان اختلاف با خانواده بوجود آورد، دور از انتظار نیست.

# جوانان_ # نیاز جوان_ # خواسته های_ جوانان

نقش خانواده ها چیست؟

متاسفانه به دلیل محدودیت هایی که از سوی والدین و جامعه بر قشر جوان و نوجوان اعمال می شود تب این دوره در آنها نهادینه شده و والدین و نهادهای مدنی با این قشر وارد یک دوره طولانی لجاجت شده اند. خانواده ها و نهادهای مسئول اطلاع چندانی از شرایط دوران بلوغ نوجوانان و احساس جوان امروز ندارند و این مساله به نقطه چالش برانگیزی برای مقابله با جمعیتی که پایه و اساس یک کشور به شمار می رود، تبدیل شده است.

 نسل جوان و نوجوان امروز به حمایت بیشتری از سوی نهادهای تاثیرگذار نیاز دارند،در صورت عدم توجه به این قشر، جوان و نوجوان برای ارضای نیازهای روانی خود بیشتر به سمتی کشیده می شود که به آن ابراز محبت شود، احساس و روحیات آن را به درستی درک و زبان آن ها را بفهمد و تایید کند در این صورت اگر خانواده ها و جامعه دیر به فکر جبران برآیند، صدمات قابل توجهی به خانواده ها و جامعه کشور وارد خواهد شد.

انگیزه سازی، ایجاد خلاقیت و الگوسازی مناسب، نقش مهمی در سرگرم سازی این قشر و از طرفی کاهش میزان دوستی های افراطی در بین آنها خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.