دلت پاک باشه دیگه نیازی به حجاب نداری!

پاسخی منطقی به این شبهه که دلت پاک باشه، دیگه نیازی به حجاب نداری!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.