فقط در این صورت مشکلات کشور حل میشه!

در همین دولت فعلی، مطالبات رهبری زمین مونده؛ باید با فریاد تکان بخورند

گل نزنی گل میخوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.