آخه چی کم داشتید که انقلاب کردین؟

قبل انقلاب مگه نماز نمی‌خوندین؟
مگه روزه و هیئت و حرم و روضه نداشتید؟
مگه اف۱۴ بهتون نمی‌دادن؟
مگه همه‌چیز ارزون نبود؟
چتون بود که انقلاب کردید؟

Afsaran.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.