ربع پهلوی پاسخ دهد

ربع پهلوی بجای چرند گویی پاسخ بدهد، چرا پدرانش در ‎#خوی سرهای مردم را بریدند.

اسناد تاریخی کشت. ـار خونین، ۲۵ هزار تن از مردم آذبایجان توسط رژیم پهلوی:

باران وکیلی

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.