عقل برانداز😑

بین این همه آدمی که لایک کردن، یکیش شعورش نکشیده که مسجد هم امکان تخریبش در زلزله هست، و این بندگان خدا از ترس زلزله میخوابن بیرون؟!

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.