بلینکن: از مردم ایران حمایت میکنیم

بلینکن: از مردم ایران حمایت میکنیم ولی تغییر حکومت با خود آنهاست

این براندازا از بس آویزون این غربیا شدن که به ستوه آوردنشون😂😂

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.