قیام حضرت مهدی (عج) / پیروزی شمشیر بر قدرت های جهانی

از پرسش هایی که در مورد قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح می باشد، این است که آن حضرت چگونه و با چه وسیله و امکاناتی، بر قدرت های جهانی پیروز می شود؟ پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی بی سابقه، دسترسی به سلاح های هسته ای و ترقیات روزافزون و حیرت زای دیگر از سویی، و جنگ با شمشیر و سلاح های ابتدایی قدیمی(آن چنان که در روایات آمده است) از طرف دیگر؛ این پرسش را در ذهن ها به وجود می آورد که چگونه شخص با به کارگیری سلاح های ابتدایی قدیمی، بر خصم خود که مجهز به سلاح های اتمی است، پیروز خواهد شد؟


#پیروزی#قائم#قدرت#جهانی#سلاح#قائم

آیا پیروزی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با جنگ و قدرت نظامی است، یا وسیله دیگر. اگر با جنگ است، با کدام امکانات و فن آوری های جنگی و با چه وسیله و شیوه ای؟ از راه اعجاز و خرق عادت یا روش های عادی و معمولی؟

پاسخ اجمالی

پیروزی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، نه از روی اعجاز صرف است، بلکه با شیوه های معمولی است، اما با تأییدات و کمک های خداوندی؛ چه، اگر خداوند پیروزی بنده ای از بندگانش را اراده کند، همه نقشه ها، تدبیرات و امکانات خصم او را به ضرر دشمن او به کار می برد. و بالاخره پیروزی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم از راه نظامی و تسلیحاتی، و هم از راه های دیگر، ممکن و میسر و یک امر عادی است. دراین میان توجه به این نکات نیز ضروری است:

اولاً: مقصود از خروج با شمشیر، مأموریت به جهاد و توسل به اسلحه برای اعلاء کلمه حق است.

بنابر این قیام با شمشیر، کنایه از قیام با اسلحه و پیکار و جهاد و تعیین نوع مأموریت آن حضرت است و اینکه آن حضرت مأمور به مصالحه با کفار نیست.

بدیهی است با هر اسلحه ای که لازم باشد، آن حضرت و اصحابش با کفار و ستمگران جهاد می‌نمایند و از هرگونه اسلحه‌ای که در زمان ظهور آن حضرت متداول باشد، و به استعمال آن حاجت داشته باشند، استفاده می‌نمایند.

ثانیاً: ممکن است در اثر حوادث و آشوب‌ها و انقلاب‌های شدید و جنگهای خانمان سوز جهانی، که پیش از ظهور آن حضرت واقع می شود دو ثلث بشر نابود شود، این اسلحه های جهنمی معدوم گردد و شاید کسی باقی نماند که بتواند از این اسلحه ها استفاده کند، یا آنها را تهیه نماید و این احتمال هم کاملاً بجا و قابل توجه است.

یکی از اموری که در احادیث از آن خبر داده شده و اوضاع کنونی آن را ممکن الوقوع نشان می‌دهد، جنگهای جهانگیری است که در اثر آن، بیشتر نقاط زمین از سکن خالی می گردد و شهرها ویران می شود، و صدها میلیون بشر را رهسپار دیار عدم می سازد.

به فرموده امام صادق علیه السلام، قدرت ها و قطب های جنایت و ظلم، به قدری با هم خواهند جنگید که در نیرو و قدرت فرسوده می شوند. و به قدری از درون به فساد خواهند رفت که مقاومت شان را از دست خواهند داد. آن گاه شما از بی هوشی بیدار می شوید و چون مسلّح به نیروی ایمان و آگاهی هستید، بر آن قدرت های از برون فرسوده و از درون پوسیده پیروز می شوید

تا یک قرن پیش، وقوع چنین جنگهایی بسیار بعید به نظر می رسید، زیرا با آن اسلحه های سابق و نیز با نبودن وسایل ارتباط جمعی بین شهرها و کشورها، اگر جنگی واقع می شد، اولاً پیش از آنکه خبرش به کشورهای همسایه و یا دورتر برسد و دامنه جنگ گسترش یابد، آن جنگ به پایان می رسید، و ثانیاً در آن زمان‌ها، تعیین غالب از مغلوب، خاتمه یافتن جنگ، تسلط یکی از دو طرف یا از بین رفتن طرفین، متوقف بر کشتارهای عمومی و استعمال بمب و غیره نبود.

اما در عصر حاضر به ‌طوری که همه پیش بینی می‌نمایند با وسائل ارتباطی که همه عالم را به منزله یک شهر و یک محله نموده؛ و با اسلحه ها و تجهیزاتی که در دست زمامداران بی ایمان است و هیچ وسیله ای برای کنترل خشم و شهوت و جاه پرستی آنها نیست، اگر جنگ شروع شود، علاوه برآنکه غالب از مغلوب تشخیص داده نمی شود و طرفین از بین می روند، اکثر ملل و سکنه کره زمین ممکن است در ظرف چند ساعت فانی ونابود شوند.

پس اگر در احادیث شریفه فرموده اند: ظاهر نمی شود مهدی علیه السلام مگر آن‌که ثلث مردم کشته شوند و ثلث آنها بمیرند و ثلث آنان باقی بمانند. و فرموده اند: این ظهور واقع نخواهد شد، تا وقتی دو ثلث مردم از بین بروند(منتخب الاثر، ف، ب۵، ص۴۵۲ و۴۵۳) نباید تعجب کرد، بلکه باید آن را نشانه علوم بی پایان حضرت رسول اکرم صلی الله وعلیه و‌آله و ائمه طاهرین: و آگاهی آنها از آینده و اطلاعشان بر مغیّبات به اذن وتعلیم خدا دانست و از معجزات و کراماتشان به شمار آورد.

خستگی از جنگ و آمادگی پذیرش حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

وقتی خداوند کاری را بخواهد انجام دهد، اسبابش را از پیش فراهم می کند. به فرموده امام صادق علیه السلام، قدرت ها و قطب های جنایت و ظلم، به قدری با هم خواهند جنگید که در نیرو و قدرت فرسوده می شوند. و به قدری از درون به فساد خواهند رفت که مقاومت شان را از دست خواهند داد. آن گاه شما از بی هوشی بیدار می شوید و چون مسلّح به نیروی ایمان و آگاهی هستید، بر آن قدرت های از برون فرسوده و از درون پوسیده پیروز می شوید. آن چنان که قدرت های نظامی افسانه روم و ایران، آن چنان با هم جنگیده بودند که حال و رمقی برای آنها باقی نمانده بود؛ به محضی که مسلمانان بر آنها تاختند، تسلیم شدند.( پرتوی از قرآن، ج۳، ص۳۶۳-۳۶۲)

ممکن است در اثر حوادث و آشوب‌ها وانقلاب‌های شدید وجنگهای خانمان سوز جهانی، که پیش از ظهور آن حضرت واقع می شود دو ثلث بشر نابود شود، این اسلحه های جهنمی معدوم گردد و شاید کسی باقی نماند که بتواند از این اسلحه ها استفاده کند، یا آنها را تهیه نماید

ظهور کامل حق و پیروزی های علمی

در آیه «او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند».(صف۹)

خداوند نوید قطعی می دهد که دین رسولش، بر همه ادیان و مذاهب غلبه می یابد. وعده خداوند، قطعی الوقوع است. ولی هنوز این وعده الهی حتمی نشده است و یقیناً حتمیت پیدا می کند.

در این وعده، خداوند تصریح نکرده که این پیروزی و غلبه حتمی با اسلحه و زور نظامی است، بلکه غلبه از طریق منطق و استدلال و اقامه برهان نیز است. چنان چه برخی مفسرین یادآور این نکته شده اند که غلبه دین خدا، بر همه ادیان با برهان و حجت و اسلحه است.

پس، به طور خلاصه پاسخ به این سۆال که با وجود پیچیدگی سلاح های امروزین و توانایی ارتش های امروز چگونه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیروز خواهد شد این است که سنت تغییر ناپذیر الهی که قرآن کریم در مصداق های روشن آن را بیان فرموده این است:

۱. پیروزی گروه کم بر گروه بسیار؛

۲. غلبه سلاح های ساده بر سلاح های پیچیده؛

۳. علم مبتنی بر تقوا بر تجربه های بشر غافل از خدا غالب می شود.

۴. معجزه بر هر سحر و قدرت و سلاحی چیره خواهدشد.

۵. تمدّن مادی افول پذیر بوده و گذشته از فناپذیری عذاب الهی را هم خواهند چشید و اساس پیروزی حق طلبان خداپرستی است که «هو الواحد القهّار».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.