درخواست مزدوران جنگ طلب اینترنشنال سعودی برای حمله به ایران

🎥 درخواست مزدوران شبکه اینترنشنال سعودی از آمریکا برای حمله به ایران؛ منطق بازدارندگی ایجاب می‌کند که آمریکا یک واکنش سهمگین به ایران نشان دهد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.