مساله امروز ضعف بهره وری نیروی کارمندی است.

رهبر انقلاب، امروز: در مسئله نیرو انسانی کارمندی دچار ضعف بهره وری هستیم.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.