کنایه‌های جنجالی مجری تلویزیون خطاب به مسئولین

والله این مردم عیال خدا هستند! اگر کاری نکنید حسابتان با کرام الکاتبین است!

آقایان مجلس و دولت به چه مشغولند خدا می‌داند؛ سفره مردم شده سجاده بی مهر و تسبیح!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.