دوران سازندگی، عصر وابستگی به شرق و غرب بود.

‏در روزهایی که ایران در برابر موشک باران دشمنان حتی یک موشک در اختیار نداشت، و برای خرید آن به بلوک شرق، سوریه و لیبی متوسل میشد ولی با درهای بسته مواجه میشد، هاشمی رفسنجانی جوانان متخصص ایرانی را از تولید آن منع کرد!

هر چه میکشیم از خودی های خائن یا نادان است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.