طرح مباحث غیر ضرورى /  اندیشه مهدویت و آسیبها و پیامدهای آن بخش ۳

یکى دیگر از انحرافات در مقوله مهدویت، پرداختن به مباحثى است که هیچ ثمره اى ندارد. در روایت آمده است: (فاغلقوا ابواب السؤال عما لا یعنیکم(۲۵)؛ از آنچه ثمره اى برایتان ندارد، بیهوده نپرسید). مسکن، ازدواج ، همسر، تعداد همسران، تعداد فرزندان و… از مباحثى هستد که اذهان افراد را به خود مشغول ساخته واز مباحث مهم باز داشته است.

#زمینه_سازی#ظهور#مباحث#مهدوی#ترسیم#آینده

معرفت امام، وظیفه ما نسبت به امام، تبیین وترسیم استراتژى آینده وارائه آن براى زمینه سازى وفراهم آوردن شرایط ظهور و… مسایلى است که پرداختن به آن اهمیت فراوانى دارد.

پیامدها

۱. بازماندن از مباحث مهم، کاربردى وضرورى.

۲. بستر سازى براى ورود خرافات وسخنان بى دلیل وغیر مستند که در نتیجه، سوداگران براى مطرح کردن خویش یا فریفتن مردم از بازار گرم این مباحث بهره مى جویند.

خاستگاه

۱. عدم تشخیص وظیفه دینى.

۲. هواى نفس که در عوام فریبى بروز مى یابد.

۳. توهم وخیال پردازى که زمینه داستان سرایى هایى چون جزیره خضرا و… است.

۴. عدم بررسى سندى ودلالى روایات (چنانکه تأمل وبررسى، به خوبى جزیره خضرا را نفى مى کند وبا نفى آن، بطلان وجود هزاران فرزند براى حضرت یا تطبیق خضرا بر مثلث برمودا، کاملا روشن مى گردد).(۲۶)

۵. عدم تبیین وروشنگرى اندیشمندان وعالمان دینى.

مبارزه ودرمان

۱. علم وبصیرت در دین.

۲. روشنگرى توسط اندیشمندان در موضوعات مرتبط با مهدویت وذکر مسایل مهم وکاربردى وتبیین وظایف.

۳. حساسیت علما نسبت به عوام فریبان وورود خرافات به ساحت دین ومقوله هاى دینى نظیر مهدویت.

۴. تقوا در مقابل هواى نفس وعوام فریبى.

۴. تعجیل

یکى دیگر از آسیب ها، عجله داشتن در تحقق امر ظهور است. شتاب زدگى در این امر، در روایات ما بسیار نکوهش شده است:

مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کرده که امام جواد علیه السلام فرمود: (یهلک فیها المستعجلون(۲۷)؛ در دوران غیبت، شتاب زدگان در امر ظهور هلاک مى شوند).

امام صادق علیه السلام فرمود: انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر. ان الله لایعجل لعجله العباد ان لهذا الامر غایه ینتهى الیها فلو قد بَلَغوها لم یستقدموا ساعه ولم یستأخروا.(۲۸)

شتاب مردم براى این کار، آن ها را هلاک ساخت. خداوند به جهت شتاب مردم، شتاب نمى کند. براى این امر مدتى است که باید پایان پذیرد. اگر پایانش فرا رسد، آن را ساعتى پیش وپس نیفکنند.

پیامدها

۱. ناسپاسى واعتراض وعدم رضایت به مصلحت الهى

۲. رویکرد به منحرفان ومدعیان دروغین مهدویت

۳. یأس وناامیدى در اثر عدم تحقق ظهور

۴. شک وتردید

۵. دست به اقدام ناشایست زدن

۶. استهزا وتمسخر آیات وروایات ومعتقدان به غیبت وظهور.

خاستگاه

۱. عدم درک جایگاه مصلحت وحکمت الهى

۲. عدم تسلیم نسبت به اراده خدا

۳. بى طاقتى وبى ظرفیتى وعدم صبر در سختى ها، اذیت ها وطعنه هاى دشمنان

۴. تنها خود را معیار دیدن. لذا پایان عمر وزندگى خود را ملاک مى داند، نه سیر تاریخ را. 

مبارزه ودرمان

۱. تسلیم اراده وحکمت الهى بودن همراه با آرزوى ظهور وداشتن آمادگى.

امام جواد علیه السلام فرمودند: (… یهلک فیها المستعجلون وینجو فیها المُسلِمون(۲۹)؛ در دوره غیبت، شتاب زدگان در امر ظهور هلاک مى شوند واهل تسلیم نجات مى یابند).

ایمان به غیب وایمان به حکمت الهى، سبب صبر وتسلیم به جاى تعجیل خواهد شد. 

طوبى للصابرین فى غیبته، طوبى للمقیمین على محبته، الذین وصفهم الله فى کتابه وقال: (هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب).(۳۰)

خوشا به حال صابران در دوره غیبت او، واستواران در محبت او! همانان که خداى تبارک وتعالى در کتابش چنین توصیفشان فرموده است: این قرآن، هدایت است براى پرهیزگاران، همان کسانى که به غیب ایمان دارند.

در روایت دیگر آمده است: … ومتى علمنا انه عزوجل حکیم، صدقنا بان افعاله کلها حکمه وان کان وجهها غیر منکشف لنا.(۳۱)

هنگامى که خداى تبارک وتعالى را حکیم بدانیم، همه افعال خدا را مطابق حکمت ومصلحت خواهیم دانست، گرچه سبب آن ها براى ما روشن نباشد.

در روایت دیگر آمده که امام سجاد علیه السلام فرمودند: وان للقائم منّا غیبتین … وامّا الاخرى فیطول امدها حتى یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به، فلا یثبت علیه اِلاّ من قوى یقینه وصحت معرفته ولم یجد فى نفسه حرجا مما قضینا وسلّم لنا اهل البیت.(۳۲)

براى قائم ما دو گونه غیبت است:… امّا زمان غیبت دوم به درازا مى کشد تا جایى که بیش تر کسانى که به وایمان داشتند، از اعتقاد خود بر مى گردند. فقط کسانى در اعتقاد خود ثابت قدم مى مانند که یقینى محکم واستوار وشناختى صحیح داشته وتسلیم ما اهل بیت باشند وسخنان ما بر آن ها گران نباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.