مردم سالاری اسلامی ثمرہ پیروزی انقلاب اسلامی / آزادی و دموکراسی

از اول انقلاب، این ملت است که در وسط میدان است. مسؤولان کشور اگر تصمیمی می گیرند، اگر شجاعتی به خرج می دهند و اگر اقدام راسخی می کنند، به پشتیبانی این ملت است. ملت وقتی در یک کشور وسط میدان باشد، در معادله قدرت، شریک و سهیم می شود.

#مردم#سالاری#میوه#انقلاب
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  فرمودند:

قبل از انقلاب، ده ها سال در این کشور نام مجلس و انتخابات و از این رقم چیزها بود. این مردم در آن دوران یک مرتبه پای صندوق انتخابات نمی رفتند؛ انتخابات نمی شناختند؛ دولت را نمی شناختند؛ از تصمیم ها خبر نداشتند؛ همه چیز در غیاب ملت رقم می خورد و تصمیم گرفته می شد و عمل می شد.

از اول انقلاب، این ملت است که در وسط میدان است. مسؤولان کشور اگر تصمیمی می گیرند، اگر شجاعتی به خرج می دهند و اگر اقدام راسخی می کنند، به پشتیبانی این ملت است. ملت وقتی در یک کشور وسط میدان باشد، در معادله قدرت، شریک و سهیم می شود.

دیگر نه قدرت های زورگوی بین المللی می توانند چیزی بر او تحمیل کنند یا کسی را بر گرده او سوار کنند؛ نه زمامداران می توانند ضعف نشان دهند و تسلیم خواست بیگانگان شوند؛ چون ملت مطالبه می کند.

آزادی و دموکراسی یی که انقلاب به ما داد، حتی در دوران مصدق هم – که دوران نسبتا آزاد و به قول خودشان دموکراسی بود – به هیچ وجه نبود.

آزادی و دموکراسی رهاورد انقلاب اسلامی و بی سابقه در ایران

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  فرمودند:

آزادی و دموکراسی یی که انقلاب به ما داد، حتی در دوران مصدق هم – که دوران نسبتا آزاد و به قول خودشان دموکراسی بود – به هیچ وجه نبود. دکتر مصدق مجلس شورای آن روز را منحل کرد – یعنی چیزی که به حسب ظاهر نماد دموکراسی بود؛ که البته در آن، دموکراسی هم نبود – و گفت من اختیارات میخواهم.

اختیارات را گرفت؛ اول شش ماه، بعد شش ماه دیگر. در دو سال حکومت خودش، یک سال یا بیشتر، با اختیارات مطلق زمامداری کرد؛ خودش قانون وضع می کرد، خودش امضاء می کرد و خودش به اجرا می گذاشت. این کجا با نظام جمهوری اسلامی قابل مقایسه است که یک روز در این بیست و شش سال نشد که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم نداشته باشد؟

در همه این دوران، انتخابات، پی در پی برگزار می شد. بیست و شش سال از عمر جمهوری اسلامی دارد می گذرد و ما حدود بیست و پنج شش انتخابات داشته ایم؛ این فرصتی است برای ملت ایران؛ این فرصت را اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی به ما داد. بعضی نمک خورده اند و نمکدان می شکنند و نسبت به جمهوری اسلامی ناشکری می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.