ناهماهنگی میان ربع پهلوی و مسیح علی نژاد به افشای دروغ‌های ربع پهلوی ختم شد

ناهماهنگی میان مصی و ربع پهلوی به افشای دروغ‌های ربع‌پهلوی درباره تشکیل صندوق مالی حمایت از معترضان ختم شد!!

مصی علینژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی و در حضور رسانه‌ها خیلی شیک وعده‌های دروغین ربع پهلوی در مورد حمایت از افرادی که در ایران آسیب دیده‌اند و تشکیل صندوق‌های مالی در این زمینه را تکذیب کرد.

به نظر می‌رسد اپوزیسیون حتی در دادن وعده‌های دروغین هم با یکدیگر هماهنگ نیستند!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.