خدمت بی نظیر پهلوی!

‏مناطق جدا شده از ایران در دوران پهلوی

‎#رضاشاه توروحت

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.