سیاست تعدیل ساختاری در دولت سازندگی منجر به فلاکت اقتصاد ایران شد

دیدن این فیلم به انقلابی‌ها برای تمرین بصیرت اقتصادی توصیه جدی میشود!

میخواهید تبلور نگاه لیبرال‌ها به مردم را بدانید؟!

این بخشی از گفتگوی اقتصادی هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اوست.

لاریجانی میگوید: من از طرفداران سرسخت سیاست تعدیل اقتصادی در برنامه توسعه هستم! و یارانه و خدمات بهداشتی و.. به مردم در جهت عدالت اجتماعی باعث کندشدن حرکت اقتصادی شده و مثل بستن وزنه به هواپیمای در حال صعود است!!!

هاشمی پاسخ میدهد که بالاخره باید حدی از عدالت اجتماعی را داشت و مثل اضافه بار مسافران این هواپیماست!!

فیلم را ببینید و بدانید فارغ از جناح‌های سیاسی، انقلابی و غربگرا، در اقتصاد این نگاه غالب سیاسیون و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اقتصادی است و ریشه نارضایتی‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف از اینجا نشات میگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.