غرب گرایان چه کسانی هستند؟


تقی زاده های جدید چه کسانی هستند؟
راه پیشرفت ایران چیست؟

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.