⭕ برنامه تحلیلی یا شوی خنده

شبکه سعودی اینترنشنال با دعوت از تحلیلگران ضد ایرانی و اپوزیسیون، کماکان در فکر نسخه‌پیچی برای ایران است اما گاهی عوامل و مزدوران سعودی این شبکه با تولیدات خودشان دست خود را رو می‌کنند!!

در این ویدئو بخش کوچکی از محتوای تولیدی سعودی اینترنشنال با هدف گردآوری اپوزیسیون را خواهید دید به طوری که مهمانان برنامه فقط کم مانده یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار دهند!!

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.