مرور برچسب

51 هزار تخت بیمارستانی

تخصیص ردیف بودجه برای نوسازی بیمارستان‌ها/۵۱ هزار تخت به بیمارستان‌ها افزوده می‌شود

معاون توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی و نوسازی ۵۱هزار تخت بیمارستانی در وزارت بهداشت در حال انجام است، توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم نزدیک به ۱۳ هزار تخت به بیمارستان‌ها اضافه شده است.