مرور برچسب

گیرنده های ایپوئیدی

تولید داروی اعتیاد به کمک هوش مصنوعی / فعال کردن گیرنده های ایپوئیدی

دانشمندان از هوش مصنوعی برای تولید داروهایی استفاده می‌کنند تا بتوان با استفاده از آن اعتیاد را درمان کرد. #هوش مصنوعی#ترک اعتیاد#گیرنده_ایپوئید به نقل از نئوروساینس نیوز، داروهای ترک اعتیاد با فعال کردن گیرنده‌های اپیوئیدی که منجر