مرور برچسب

گناه

حدیث روز

✨امام علی علیه السلام: 🌾 رسيدن به فرياد ستمدیده و زدودن غم اندوهناک ،کفاره ی گناهان بزرگ است 📚نهج البلاغه حکمت۲۴

بدترین اثر گناه چیست؟

شاید بدترین اثر گناه کم شدن امید انسان به رحمت خدا باشددیگر انسان نمیتواند از کرم خدا زیاد انتظار داشته و شیطان به هدف خود رسیده و انسان را از دریافت عنايات پروردگار محروم میکند. در این حالت باید با تفکر درباره محبت خدا به بندگانش خود را