مرور برچسب

گمرکات کشور

کمبود آمبولانس حل شد! ترخیص آمبولانس‌‌ها از گمرک

مهدی اسلام پناه افزود:بعضی از کالا‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور دارای مشکلاتی مانند نوع اسناد، اظهار اسناد و تشخیص اصالت کالا هستند و برای اینکه در گمرکات رسوب نکند و نیاز فوری و فوتی کشور در ابعاد مختلف را برآورده کنند دستورات ویژه

 چهار دستگاه آشکارساز در گمرکات کشور رونمایی شد

دستگاه آشکار ساز گمرک سیداحسان خاندوزی امروز در مراسم رونمایی از چهار دستگاه ایکس ری یا آشکارساز گمرکی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی که از طریق ویدئو کنفرانس با گمرکات دوغارون در خراسان رضوی ماهیرود در خراسان جنوبی هم مرز با