مرور برچسب

گمرکات کشور

 چهار دستگاه آشکارساز در گمرکات کشور رونمایی شد

دستگاه آشکار ساز گمرک سیداحسان خاندوزی امروز در مراسم رونمایی از چهار دستگاه ایکس ری یا آشکارساز گمرکی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی که از طریق ویدئو کنفرانس با گمرکات دوغارون در خراسان رضوی ماهیرود در خراسان جنوبی هم مرز با