مرور برچسب

گلشیفته فراهانی

گلشیفته فراهانی از مسیر تن فروشی به ایستگاه وطن فروشی رسید.

واژه‌ی تن برای تن فروش و وطن برای وطن فروش معنایی ندارد. گلشیفته فراهانی اخیرا در جشنواره برلین صحبت کرده و در اظهارنظری عجیب خاورمیانه را کثافت و محلی شیطانی توصیف کرده و گفته وقتی در‌ خاورمیانه متولد می‌شوی، انگار‌ در‌ کثافت متولد