مرور برچسب

گره گشایی در صدور پروانه

ابلاغیه بسته ۱۹ بند تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده از سوی وزیر راه به استانداران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان و انبوه‌سازان را در ۱۹ بند به استانداران ابلاغ کرد و این مصوبات