مرور برچسب

گرفتن ژست‌های روشنفکری

اعتراض به حجاب اجباری در کتابخانه ملی

ماجرای «حجاب اجباری» در کتابخانه ملی که صدای بعضی‌ها را در آورده است. اخیراً بعضی از رسانه‌های اصلاح‌طلب از تذکر و اخراج بعضی از بانوان عضو کتابخانه ملی جمهوری اسلامی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده بودند، خبر داده‌اند. موضوع «حجاب