مرور برچسب

کهن ترین مسجد بازار

مجالس عزاداری محرم در مساجد بازار تهران

صدای شیپور و نقاره که از حسینیه کربلایی‌ها بلند می‌شود همه مردم عزادار رهگذر از چهارراه گلوبندک به صف می‌شوند. پیشقراولان حسینیه کربلایی با پیراهن‌های سیاه بلند و حمایل‌های سبزرنگ با صدای طبل، نقاره، ‌سنج و شیپور از مقابل حسینیه به